کلاس عملی بازیگری و کارگردانی – کارشناسی

  • کلاس عملی: بازیگری و کارگردانی
  • مدرس: نامعلوم
  • طول دوره: نامعلوم
  • نوع کلاس: حضوری