ارتباط تصویری (گرافیک) – کارشناسی ارشد

  • مدرس: هادی زکریایی
  • تعداد جلسات: 8 جلسه سه ساعته
  • طول دوره: 24 ساعت