لیست آزمون ها

مباحث آزمون:

  • درک عمومی هنر از صفحه 12 تا 26
  • درک عمومی ریاضی و فیزیک از صفحه 38 تا 74
  • خلاقیت تصویری از صفحه 49 تا 88

 

ورود به صفحه آزمون